El Texto de la Biblia

 

Mika 3

Swedish (1917)         

Estudia el significado interno

← Anteriores   Próximo →

1 Och jag sade: Hören, I Jakobs hövdingar och I furstar av Israels hus. Tillkommer det ej eder att veta vad rätt är,

2 I som haten det goda och älsken det onda, I som sliten huden av kroppen på människorna och köttet från deras ben?

3 Men eftersom dessa äta mitt folks kött och riva huden av deras kropp och bryta sönder deras ben, för att stycka dem likasom det man kastar i grytan, ja, likasom kött som lägges i kitteln,

4 därför skall HE EN icke svara dem, när de ropa till honom; han skall dölja sitt ansikte för dem på den tiden, för deras onda väsendes skull.

5 Så talar HE EN mot de profeter som föra mitt folk vilse, mot dem som ropa: »Allt står väl till!», så länge de hava något att tugga med sina tänder, men båda upp folket till helig strid mot den som ej giver dem något i gapet.

6 Därför skall natt komma över eder, så att det bliver slut på edra syner, och mörker, så att det bliver slut på edra spådomar. Ja, solen skall gå ned över profeterna och dagen varda mörk över dem.

7 Siarna skola stå där med skam, och spåmännen skola få blygas; de skola alla nödgas skyla sitt skägg, då nu intet svar mer kommer från Gud.

8 Men jag, jag är uppfylld med kraft, ja, med HE ENS Ande, med rättsinne och frimodighet, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse och för Israel hans synd.

9 Hören då detta, I hövdingar av Jakobs hus och I furstar av Israels hus, I som hållen för styggelse vad rätt är och gören krokigt allt vad rakt är,

10 I som byggen upp Sion med blodsdåd och Jerusalem med orättfärdighet --

11 den stad vars hövdingar döma för mutor, vars präster undervisa för betalning, och vars profeter spå för penningar, allt under det de stödja sig på HE EN och säga: »Är icke HE EN mitt ibland oss? Olycka skall ej komma över oss

12 Därför skall för eder skull Sion varda upplöjt till en åker och Jerusalem bliva en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd.

← Anteriores   Próximo →

   Estudia el significado interno
Swedenborg

Pasajes Core:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 217


Otras referencias de Swedenborg a este capítulo:

Arcana Caelestia 368, 2353, 3693, 3812, 4281, 5585, 5895, ...

Apocalypse Revealed 8, 53, 312, 435, 612, 939


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 183, 372, 401, 412, 556, 624, 850

Scriptural Confirmations 4, 57

Otro comentario

  Cuentos:Hop to Similar Bible Verses

3 Mosebok 13:45

4 Mosebok 22:7

5 Mosebok 31:17

1 Samuelsboken 8:3, 18

Nehemja 13:17

Job 27:9

Psaltaren 14:4, 74:9, 79:1

Ordspråksboken 17:23, 28:21, 30:14

Jesaja 3:12, 15, 5:20, 8:20, 10:2, 29:10, 32:14, 48:2, 56:11, 58:1, 59:3

Jeremia 5:5, 12, 6:4, 14, 7:4, 9:10, 14:12, 18:18, 22:5, 13, 23:17, 26:18

Klagovisorna 2:14

Hesekiel 7:26, 13:9, 19, 23, 22:3, 6, 27, 23:36, 24:17, 34:3

Hosea 4:5

Amos 1, 5:7, 14, 15, 6:1, 8:4, 9:10

Mika 2:11

Sefanja 3:3, 4

Sakaria 13:4

Malaki 2:9

Lukas 19:44, 21:6

Romarbrevet 2:17

2 Timotheosbrevet 1:7

Word/Phrase Explanations

jakobs
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ben
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

äta
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

kött
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

he
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ansikte
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

tiden
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

profeter
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

tänder
'Tooth,' as in Exodus 21:24, denotes the exterior understanding, and natural truth.

helig
'To sanctify' denotes being led by the Lord. 'To sanctify' denotes being incapable of being violated.

strid
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

giver
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

natt
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

komma
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

syner
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

solen
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

skam
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

Gud
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

synd
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

jerusalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

präster
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

penningar
'Money' relates to truth.

säga
'To tell' signifies perceiving, because in the spiritual world, or in heaven, they do not need to tell what they think because they communicate every...

oss
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

El Texto de la Biblia

 

4 Mosebok 22:7

Swedish (1917)         

Estudia el significado interno

← Anteriores    Capítulo Completo    Próximo →

7 Så gingo nu de äldste i Moab och de äldste i Midjan åstad och hade med sig spådomslön; och de kommo till Bileam och framförde till honom Balaks ord.

   Estudia el significado interno
Swedenborg

Explicación (s) o las referencias de las obras de Swedenborg:

Arcana Caelestia 3242

Apocalypse Revealed 114


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 140

Otro comentario

  Cuentos:Hop to Similar Bible Verses

Jesaja 1:23, 56:11

Mika 3:11

2 Petrusbrevet 2:15

Word/Phrase Explanations

äldste
Ancients of the people, and the princes thereof ('Isaiah 3:14'), have a similar signification with the twelve disciples.

moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

Midjan
'Midianites' signify people who are in the truth of simple good.

bileam
The Children of Israel entered the country of Moab during their long journey from Egypt toward the land of Canaan. Moab's king, Balak, was afraid...

ord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Balaam
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Angel and Balaam
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Angel, Balaam, and the Donkey
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Donkey Sees the Angel
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Story of Balaam
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Story of Balaam
Worship Talk | Ages 7 - 14


Traducir: