Коментар на Библията


Откакто са публикувани за първи път, новите християнски автори използват трудовете на Сведенборг, за да обяснят вътрешния смисъл на Библията. Някои от тези библейски коментари вече са изцяло импортирани в нашата база данни и са свързани с частите от Библията, които обясняват. Те могат да бъдат намерени от изгледа за четене на Библията, като кликнете върху бутона "Изучаване на вътрешния смисъл". Коментарите, изброени по-долу, все още са в PDF формат, но скоро ще бъдат свързани и със съответните части на Библията.