Psalmi 65:1

पढाई करना

     

1 U Tebi je uzdanje, Bože, Tebi pripada hvala na Sionu, i Tebi se izvršuju zaveti.