Psalmid 70:4

पढाई करना

            |

4 Mingu tagasi oma häbi pärast, kes ütlevad: 'Paras, paras!'