I-Glossary of Terms uyasetshenziswa ngu-Emanuel Swedenborg


Le glosari iqukethe incazelo yemibandela nemishwana ethile esetshenziswe ngu-Emanuel Swedenborg emisebenzini yakhe yezenkolo yaqala yahlanganiswa nguJohn Stuart Bogg ngo-1915.

" Njengoba izihloko eziqukethwe umqondo wangaphakathi weZwi zinjalo futhi azikwazi ukuchazwa ngaphandle kwemigomo eyanele, futhi njengoba kungekho eminye imigomo eyanele ekhokhwa ngayo yokuveza izinto zangaphandle ngaphandle kwezinto zemvelo, nezinto zangaphakathi ngokuqonda, izinto eziyiqiniso ngokomoya, nezinto ezisezulwini , umuntu akakwazi ukwenza okuhlukile kunokuba aqashe lezi zinkulumo; ngoba ngaphandle kwamazwi anele okungaqondwanga lutho angachazwa. "-Arcana Coelestia 4685Humusha: