Izindlela > Umshado Nomndeni

Umshado Nomndeni


Lifundisani iBhayibheli elihlobene nemishado nemindeni? Yiziphi izimfundiso ezintsha zobuKristu ezisebenzayo?


Humusha: