Izindlela > Ubufakazi ngoNkulunkulu

Ubufakazi ngoNkulunkulu


Ithi... awukholelwa kuNkulunkulu. Noma ongakholelwa kuNkulunkulu. Noma uyangabaza, uyangabaza, noma ufuna nje ukuhlola idatha etholakalayo. Ingabe ukhona uNkulunkulu? Bheka...