Izindlela > Iphasika

Iphasika


Imicimbi yangempelasonto yePhasika, eminyakeni engu-2000 eyedlule, izamazamise umhlaba. Kwenzekeni ngempela? Kusho ukuthini kithi?

Eminyakeni engu-2000 eyedlule uJesu waseNazaretha wabethelwa esiphambanweni, wangcwatshwa, ngoLwesihlanu. NgeSonto ekuseni, wavuswa. Sisayigubha - ngoba yayiyindatshana ebalulekile emlandweni womuntu ongokomoya.

Hlola


Humusha: