IBhayibheli

 

Lukáš 3:21 : Jesus Prays at His Baptism

Funda

        |

21 I stalo se, když se křtil všecken lid, a když se pokřtil i Ježíš, a modlil se, že otevřelo se nebe,

IBhayibheli

 

Luke 3:21

Funda

           

21 Now when all the people were baptized, it came to pass, that Jesus also being baptized, and praying, the heaven was opened,