რას ამბობს ბიბლია ... ვინ არის შენახული?


Le nguqulo ka: What the Bible says about... Who Is Saved? ngu-John Odhner

Kuhunyushelwe ku- ქართული ენა ngu The NCBSP AI team


Idalwe noma ihunyushwe ngu: The NCBSP AI team

Usuku lokudalwa: 2020

Isikweletu: The original text of this commentary or article was written by the staff or volunteers of the New Christian Bible Study Project, between 2014 and 2020. This translation was then generated using machine translation, either using DeepL's model, or Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

I-copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Ilayisense: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - bona imigomo


Isiphakamiso Esiphakanyisiwe:

რას ამბობს ბიბლია ... ვინ არის შენახული?. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Humusha: