სიკეთის და სიმართლის ქორწინება


Le nguqulo ka: The Marriage of Good and Truth ngu-Julian Duckworth and New Christian Bible Study Staff

Kuhunyushelwe ku- ქართული ენა ngu The NCBSP AI team


Incazelo:

სიკეთის და სიმართლის ქორწინება შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც კავშირი სიკეთის სურვილსა და ჩვენს გაგებას შორის, თუ როგორ უნდა იყოს კარგი. ამ კავშირის ძიება ადამიანის რეგენერაციის საფუძველია.

Idalwe noma ihunyushwe ngu: The NCBSP AI team

Usuku lokudalwa: 2021

Isikweletu: This is a machine translation of the original work referenced above. The translation text was generated using either DeepL's model, Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

I-copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Ilayisense: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - bona imigomo


Isiphakamiso Esiphakanyisiwe:

სიკეთის და სიმართლის ქორწინება. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back