Hemel en Hel #473

Ngu Emanuel Swedenborg

Funda lesi Sigaba

  
Yiya esigabeni / 603  
  

473. Omdat daden en werken de voortbrengselen zijn van de wil en de gedachte, zo zijn zij ook de voortbrengselen van liefde en geloof, en zij zijn derhalve van een aard als de liefde en het geloof zijn; want of men spreekt van de liefde of van de wil van de mens, dat is hetzelfde; ook of men spreekt van zijn geloof of van zijn welberaden gedachten; want wat de mens liefheeft, dat wil hij ook en wat hij gelooft, dat denkt hij ook. Indien iemand liefheeft wat hij gelooft, dan wil hij het ook en voor zover hij in staat is, doet hij het. Iedereen nu weet dat liefde en geloof in de wil en de gedachten van de mensen zetelen, en niet daar buiten bestaan; want de wil is wat wordt aangewakkerd door de liefde, en de gedachte is wat verlicht wordt in zaken van het geloof. Om deze reden worden alleen zij die in staat zijn om wijs te denken, verlicht, en naar de mate van die verlichting bedenken en willen zij het ware, of wat hetzelfde is, geloven zij de waarheid en hebben haar lief.

  
Yiya esigabeni / 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.