Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu


Le nguqulo ka: Glorifying and Praising God ngu-New Christian Bible Study Staff

umshini ohunyushelwe ku isiZulu

Incazelo:

“Babuya abelusi, bemdumisa, bembonga uNkulunkulu ngakho konke ababekuzwile nabakubonile, njengoba kwakukhulunyiwe kubo.

Usuku lokudalwa: 2023

Isikweletu: New Christian Bible Study machine translation team.

I-copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Ilayisense: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - bona imigomo

Mayelana: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Isiphakamiso Esiphakanyisiwe:

Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Emuva