Apocalyps Onthuld #67

By Emanuel Swedenborg

Study this Passage

      |   
Yiya esigabeni / 962  
  

67. Het geloof van de Nieuwe Hemel en van de Nieuwe Kerk in de universele idee is de volgende:

Dat de Heer uit het eeuwige, Die Jehovah is, in de wereld is gekomen om de hellen te onderwerpen en Zijn Menselijke te verheerlijken; en dat zonder dit niemand van de stervelingen gezaligd had kunnen worden; en dat diegenen gezaligd worden die in Hem geloven.

Gezegd wordt in de universele idee, omdat dit het universele van het geloof is en het universele van het geloof is dat wat in alle en de afzonderlijke dingen zal zijn.

Het is het universele van het geloof, dat God één is in Persoon en Wezen, in Wie de Drievuldigheid is en dat de Heer die God is.

Het is het universele van het geloof, dat geen sterveling gezaligd had kunnen worden tenzij de Heer in de wereld was gekomen.

Het is het universele van het geloof, dat Hij in de wereld is gekomen om de hel van de mens te verwijderen en die ook verwijderd heeft door gevechten ertegen en door overwinningen erop; zo heeft Hij de hel onderworpen en tot de orde teruggebracht en onder Zijn gehoorzaamheid gebracht.

Het is ook het universele van het geloof dat Hij in de wereld is gekomen om het menselijke dat Hij in de wereld heeft opgenomen, te verheerlijken, dat wil zeggen: om het te verenigen met het Goddelijk Zelf; zo houdt Hij de door Hem onderworpen hel in de orde en onder Zijn gehoorzaamheid tot in het eeuwige.

Aangezien dit niet heeft kunnen geschieden dan door verzoekingen tot aan de laatste ervan toe en de laatste ervan het lijden aan het kruis was, heeft Hij die daarom ondergaan.

Deze zijn de universele dingen van het geloof aangaande de Heer.

Het universele van het christelijk geloof van de zijde van de mens is: dat hij zal geloven in de Heer, want door in Hem te geloven vindt verbinding met Hem plaats en daardoor de zaliging; in Hem geloven is vertrouwen hebben dat Hij zaligt; en omdat niet dan alleen hij die goed leeft vertrouwen kan hebben, wordt daarom ook dit onder geloven in Hem verstaan.

Over deze beide universele onderwerpen van het christelijk geloof is in het bijzonder gehandeld; over het eerste, dat de Heer betreft, in het werk ‘de Leer van het Nieuwe Jeruzalem aangaande de Heer; over het tweede, dat de mens betreft, in het werk ‘de Leer van het Nieuwe Jeruzalem aangaande de Naastenliefde en aangaande het Geloof en in de Leer des Levens voor het Nieuwe Jeruzalem; en nu beschouwen we beide in de ontvouwingen over het Boek Openbaring.

  
Yiya esigabeni / 962  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl