1 vị vua 2:45

Funda

     

45 Nhưng vua Sa-lô-môn sẽ được phước, và ngôi của Ða-vít sẽ được lập vững bền đến đời đời.


Ukuhlaziywa kwaleli vesi  

Ngu Henry MacLagan

Verse 45. While the man of the celestial church, and the man of the spiritual church shall be in conjunction with the Lord, by the reception of good, and the dominion of truth to eternity.