1 vị vua 2:41

Funda

     

41 Người ta thuật cho Sa-lô-môn rằng Si-mê -i ở Giê-ru-sa-lem đã đi đến Gát, rồi trở về.


Ukuhlaziywa kwaleli vesi  

Ngu Henry MacLagan

Verse 41. Divine Truth from Divine Good, however, perceives the state of him, who through this perverted love, forsakes the church for a dead faith, which he makes constituent of the church.