Psaltaren 19:12

Funda

     

12 Av dem hämtar ock din tjänare varning; den som håller dem har stor lön.