Psalmi 51:10

Funda

     

10 Učini mi, Bože, čisto srce, i duh prav ponovi u meni.