Jov 27:18

Funda

     

18 Gradi sebi kuću kao moljac, i kao kolibu koju načini čuvar.