Jov 27:15

Funda

     

15 Koji ostanu iza njega, na smrti će biti pogrebeni, i udovice njihove neće plakati.