Jov 27:14

Funda

     

14 Ako mu se množe sinovi, množe se za mač, i natražje njegovo neće se nasititi hleba.