2. Dnevnika 9:3

Funda

     

3 A kad carica savska vide mudrost Solomunovu i dom koji beše sazidao,