Nahum 2:1

Funda

       

1 ιδου-I επι-P ο- A--APN ορος-N3E-APN ο- A--NPM πους-N3D-NPM ευαγγελιζω-V1--PMPGSM και-D αποαγγελλω-V1--PAPGSM ειρηνη-N1--ASF εορταζω-V1--PAD2S *ιουδα-N---VSM ο- A--APF εορτη-N1--APF συ- P--GS αποδιδωμι-VO--AAD2S ο- A--APF ευχη-N1--APF συ- P--GS διοτι-C ου-D μη-D προςτιθημι-VF--FAI3P ετι-D ο- A--GSN διαερχομαι-VB--AAN δια-P συ- P--GS εις-P παλαιω-VB--AAS3P συντελεω-VX--XMI3S εκαιρω-VX--XMI3S