Psalmės 44:25

Funda

     

25 Mūsų siela parkritusi į dulkes; mūsų kūnas parblokštas žemėn.