הושע 2:1

Funda

             |

1 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה׃