Psalm 55:5

Funda

     

5 Mijn hart smart in het binnenste van mij, en verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen.