Leviticus 12:3

Funda

              |

3 En op den achtsten dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden.