Žalmy 8:6

Funda

              |

6 Nebo učinil jsi ho málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej.