Žalmy 30:3

Funda

     

3 Hospodine Bože můj, k toběť jsem volal, a uzdravil jsi mne.