Jób 40:6

Funda

       

6 Rozprostři prchlivost hněvu svého, a pohleď na všelikého pyšného, a sniž ho.