Езекил 29:8

Funda

       

8 Затова, така казва Господ Иеова: Ето, ще докарам меч върху тебе и ще отсека от тебе и човек и животно.


www.bibliata.com