来自斯威登堡的著作

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus#6113

学习本章节

  
/10837  
  

6113. Dat in het land van Egypte en in het land Kanaän gevonden werd; dat dit betekent dat in het natuurlijke en in de Kerk was, staat vast uit de betekenis van het land van Egypte, namelijk het natuurlijke, waar de wetenschappelijke dingen zijn, nr. 6111;

en uit de betekenis van het land Kanaän, te weten de Kerk, nr. 6067. Onder de Kerk wordt hier datgene verstaan wat van de Kerk is bij de mens; de mens is een Kerk wanneer hij in het goede en het ware is en de groepen van zulke mensen maken de Kerk in het algemeen.

  
/10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl

来自斯威登堡的著作

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus#6111

学习本章节

  
/10837  
  

6111. En het land van Egypte en het land Kanaän leed van voor de honger; dat dit betekent dat dit was in het natuurlijke waar de wetenschappelijke dingen zijn en binnen de Kerk, staat vast uit de betekenis van het land van Egypte, namelijk het natuurlijk gemoed waar de wetenschappelijke dingen zijn, waarover de nrs. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301;

en uit de betekenis van het land Kanaän, namelijk de Kerk, nr. 6067;

en uit de betekenis van de honger, namelijk de verlating, nr. 6110; daaruit blijkt dat met het land van Egypte en het land Kanaän leed van voor de honger, de verlating wordt aangeduid in het natuurlijke waar de wetenschappelijke dingen zijn en binnen de Kerk.

  
/10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl