来自斯威登堡的著作

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus#6113

学习本章节

  
/10837  
  

6113. Dat in het land van Egypte en in het land Kanaän gevonden werd; dat dit betekent dat in het natuurlijke en in de Kerk was, staat vast uit de betekenis van het land van Egypte, namelijk het natuurlijke, waar de wetenschappelijke dingen zijn, nr. 6111;

en uit de betekenis van het land Kanaän, te weten de Kerk, nr. 6067. Onder de Kerk wordt hier datgene verstaan wat van de Kerk is bij de mens; de mens is een Kerk wanneer hij in het goede en het ware is en de groepen van zulke mensen maken de Kerk in het algemeen.

  
/10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl

来自斯威登堡的著作

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus#6067

学习本章节

  
/10837  
  

6067. Zijn gekomen uit het land Kanaän; dat dit betekent dat zij van de Kerk zijn, staat vast uit de betekenis van uit een bepaald land komen, namelijk daaruit zijn; en uit de betekenis van het land Kanaän, namelijk het rijk van de Heer in de hemelen en het rijk van Hem op aarde, te weten de Kerk, waarover de nrs. 1607, 3038, 3481, 3686, 3705, 4447, 4454, 5136.

  
/10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl