来自斯威登堡的著作

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus#4298

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus (Weevers vertaling)      

学习本章节

到以下章节: /10837  

← 上一页   下一页 →

4298. En Jakob noemde de naam van de plaats Peniël; dat dit de staat van de verzoekingen betekent, staat vast uit de samenhang; oudtijds werden aan plaatsen waar iets bijzonders voorviel, namen gegeven en deze namen waren tekenend voor de zaak die daar voorviel en voor de staat ervan, nrs. 340, 2643, 3422; aan deze plaats werd een naam gegeven die de staat van de verzoekingen betekende, want de staat van de verzoekingen wordt hier beschreven door de worsteling en het kampen van Jakob; Peniël betekent in de oorspronkelijke taal ‘de aangezichten van God’ ; dat ‘de aangezichten van God’ zien, wil zeggen, de zwaarste verzoekingen doorstaan, zal in wat volgt worden ontvouwd.

(参考: Genesis 32:30)

到以下章节: /10837  

← 上一页   下一页 →

   学习本章节
斯威登堡著作参考

参考本章的章节:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 4591, 4817, 4855, 6104, 6543, 6674, 6752, 7972, 8350, 8367, 8624

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 121


   斯威登堡研究工具

其他作者的评论

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

来自斯威登堡的著作

 

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer#248

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer (Janssens vertaling)      

学习本章节

到以下章节: /325  

← 上一页   下一页 →

(在这个版本的翻译,没有这一章; 点击 “下一步”继续)

到以下章节: /325  

← 上一页   下一页 →

   学习本章节
斯威登堡著作参考

来自斯威登堡未发表著作的参考文献:

Apocalypse Explained 69, 92, 119, 120, 122, 146, 329, 357, 401, 411, 412, 430, 504, 519, 539, 587, 655, 701, 724

Spiritual Experiences 6088


   斯威登堡研究工具


Published by Swedenborg Boekhuis.


翻译: