来自斯威登堡的著作

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus#2

Hemelse Verborgenheden - Genesis, Exodus      

学习本章节

到以下章节: /10837  

← 上一页   下一页 →

2. Maar dat het geheel zowel als het bijzondere, ja het meest bijzondere, tot de kleinste jota toe, geestelijke en hemelse dingen betekent en omhult, weet tot dusver de Christelijke wereld in de verste verte niet, om welke reden zij dan ook voor het Oude Testament weinig aandacht heeft Niettemin kan het hieruit alleen al blijken, dat het Woord – daar het van de Heer is en van de Heer komt - nooit zou kunnen bestaan, tenzij het innerlijk die dingen bevatte, welke van de hemel, de kerk en van het geloof zijn. Anders kon het niet het Woord van de Heer genoemd worden, evenmin zou gezegd kunnen worden, dat daarin enig leven is; want vanwaar zou het leven anders kunnen komen, dan uit de dingen die van het leven zijn, dat wil zeggen, daarvandaan dat het geheel zowel als elke bijzonderheid betrekking heeft op de Heer, Die het leven Zelf is. Iets dat innerlijk niet op Hem ziet, leeft dus niet, ja zelfs, een woord in het Woord, dat niet Hem onthult, of op haar wijze op Hem betrekking heeft, is niet goddelijk.

到以下章节: /10837  

← 上一页   下一页 →

   学习本章节
斯威登堡著作参考

参考本章的章节:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 1885

The White Horse 11

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 260


   斯威登堡研究工具


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

来自斯威登堡的著作

 

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer#260

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer (Janssens vertaling)      

学习本章节

到以下章节: /325  

← 上一页   下一页 →

(在这个版本的翻译,没有这一章; 点击 “下一步”继续)

到以下章节: /325  

← 上一页   下一页 →

   学习本章节
斯威登堡著作参考

来自斯威登堡未发表著作的参考文献:

Apocalypse Explained 36, 159, 329, 351


   相关的章节:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 1871

Spiritual Experiences 2164, 2165

Over het Witte Paard waarvan gesproken wordt in de Openbaring, Kap. 19 11


   斯威登堡研究工具

其他作者的评论

Published by Swedenborg Boekhuis.


翻译: