来自斯威登堡的著作

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus#1

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus (Weevers vertaling)      

学习本章节

到以下章节: /10837  

← 上一页   下一页 →

1. Dat het Woord van het Oude Testament verborgenheden van de hemel bevat, en dat zowel het geheel als elke bijzonderheid daarvan op de Heer betrekking heeft, op Zijn hemel, op de Kerk, op het geloof en de dingen van het geloof, kan geen sterveling uit de letter opmaken. Uit de letter of uit de letterlijke zin ziet niemand iets anders, dan dat het in het algemeen gaat over de uiterlijke dingen van de Joodse Kerk, terwijl er overal een innerlijke zin is, dat nergens in het uiterlijke aan het licht komt, behalve dan het zeer weinige dat de Heer onthuld heeft en aan de apostelen heeft ontvouwd; zo bijvoorbeeld, dat de offeranden de Heer betekenen, het land Kanaän en Jeruzalem en ook het Paradijs, de hemel betekenen, waarom dan ook van het hemelse Kanaän en Jeruzalem gesproken wordt.

(参考: Mattheüs 6:33)

到以下章节: /10837  

← 上一页   下一页 →

   学习本章节
斯威登堡著作参考

参考本章的章节:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 1885

Over het Witte Paard waarvan gesproken wordt in de Openbaring, Kap. 19 11

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 260


   斯威登堡研究工具


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

来自斯威登堡的著作

 

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer#260

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer (Janssens vertaling)      

学习本章节

到以下章节: /325  

← 上一页   下一页 →

(在这个版本的翻译,没有这一章; 点击 “下一步”继续)

到以下章节: /325  

← 上一页   下一页 →

   学习本章节
斯威登堡著作参考

来自斯威登堡未发表著作的参考文献:

Apocalypse Explained 36, 159, 329, 351


   相关的章节:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 1871

Spiritual Experiences 2164, 2165

Over het Witte Paard waarvan gesproken wordt in de Openbaring, Kap. 19 11


   斯威登堡研究工具

其他作者的评论

Published by Swedenborg Boekhuis.


翻译: