Tajemství nebe#177

Tajemství nebe (Heger překlad)      

学习本章节

到以下章节: /10837  

← 上一页   下一页 →

177. Dozvěděl jsem se též, že pokud má člověk v okamžiku smrti zbožné a nábožensky zaměřené myšlenky, andělé ho v těchto myšlenkách udržují. Bylo mi také řečeno, že umírající obvykle myslí na věčný život a jen zřídka na spásu nebo štěstí. Proto je andělé v myšlenkách na věčný život udržují.

到以下章节: /10837  

← 上一页   下一页 →

   学习本章节
斯威登堡著作参考

   相关的章节:

Nebe a peklo 449

Spiritual Experiences 1102


   斯威登堡研究工具


Přeložil: rev. Mgr. Pavel Heger Jazyková úprava: Mgr. Květoslava Hegrová; Návrh a zpracování obálky: dr. Jan Buchta, Vydáno vlastním nákladem r. 2017 ISBN 978-80-270-1572-6


翻译: