Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala


这是翻译的:Real Faith and Irrelevant Pretty Notions; 作者:Jared Buss

机器翻译成: Tagalog

描述:

Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anuman, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras.

创作时间: 2023

信用: New Christian Bible Study machine translation team.

创作时间: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

许可证: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - 查看条款

关于: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


建议引文:

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


返回