Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer#241

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer (Janssens vertaling)      

学习本章节

到以下章节: /325  

← 上一页   下一页 →

241. Hoofdstuk 19. Over de Kerk.
Wat bij de mens de hemel maakt, dat maakt ook de kerk, want zoals de liefde en het geloof de hemel maken, aldus maken ook de liefde en het geloof de kerk. Alsus blijkt uit wat over de hemel eerder is gezegd, wat de kerk is.

到以下章节: /325  

← 上一页   下一页 →

   学习本章节
斯威登堡著作参考

来自斯威登堡未发表著作的参考文献:

Apocalypse Explained 92, 159


   斯威登堡研究工具


Published by Swedenborg Boekhuis.


翻译: