Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer#163

学习本章节

        
/325  
  

163. Wie het leven van de naastenliefde en van het geloof leeft, die doet dagelijks boete. Hij denkt na over de boze dingen die bij hem zijn, erkent ze, wacht zich daarvoor en smeekt de Heer om hulp. De mens immers glijdt vanuit zich aanhoudend af, maar door de Heer wordt hij aanhoudend opgericht en tot het goede geleid. Zulk een staat hebben zij die in het goede zijn, diegenen echter die in het boze zijn glijden aanhoudend af en worden eveneens aanhoudend door de Heer opgeheven, maar slechts daarvan afgeleid, opdat zij niet in de ergste boze dingen vallen, waarnaar zij vanuit zich met alle inspanning streven.

  
/325  
  
   学习本章节
斯威登堡著作参考

来自斯威登堡未发表著作的参考文献:

Apocalypse Explained 143, 585


   斯威登堡研究工具

OTLE的相关视频

此处显示的视频是由我们斯威登堡基金会的朋友提供的。您可以在 swedenborg.com 中找到更多信息。


Repentance: How To Be In Heaven Now - Swedenborg and Life

"Active repentance is examining ourselves, recognizing and admitting our sins, praying to the Lord, and beginning a new life." - True Christianity, Emanuel Swedenborg


The Day-to-Day Process of Our Salvation - Swedenborg and Life

How does salvation work Swedenborg says our “work week” is symbolic of our growing spiritual connection with God.


Published by Swedenborg Boekhuis.


翻译: