Hemel en Hel#92

原作者: 伊曼纽尔斯威登堡

学习本章节

  
/603  
  

92. Hieruit kan men ook zien, wat de innerlijke en wat de uiterlijke mens is. De innerlijke mens wordt namelijk de geestelijke mens genoemd en de uiterlijke de natuurlijke mens. Ook dat de een van de ander verschilt als hemel en aarde. Verder, dat alles wat in de uiterlijke of natuurlijke mens gebeurt en ontstaat, vanuit de innerlijke of geestelijke mens gebeurt en ontstaat.

  
/603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.