Hemel en Hel#476

原作者: 伊曼纽尔斯威登堡

学习本章节

  
/603  
  

476. Uit deze dingen mag nu met klaarheid blijken wat verstaan wordt onder het leven van een mens, dat hem bijblijft na de dood; dat het namelijk zijn liefde en zijn geloof zijn, niet alleen als bestaande in aanleg (potentieel) maar als bestaande in de daad; derhalve dat dit leven bestaat in zijn daden of werken, want deze bevatten in zich alles wat tot de liefde en het geloof van de mens behoort.

  
/603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.