God verheerlijken en prijzen

原作者: New Christian Bible Study Staff (机器翻译成: Nederlands)
  

播放视频

Sydney Philharmonia Choir, and the Sydney Philharmonia Orchestra.

"En toen zij het gezien hadden, maakten zij in het buitenland bekend wat hun over dit kind verteld was. En de herders keerden terug, God verheerlijkend en lovend om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals het tot hen gesproken was". (Lucas 2:17, 20)

De geboorte van Jezus Christus was, en is, verbazingwekkend goed nieuws voor alle mensen, overal en altijd. "Eer aan God in den hoge. Op aarde vrede; goede wil jegens de mensen."