Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma#88

原作者: 伊曼纽尔斯威登堡

学习本章节

  
/114  
  

Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma (原文)


88. Quoniam mendacium et veritas sunt duo opposita, sequitur, quod quantum quis fugit mendacium ut peccatum, tantum amet veritatem.

Leverneslära för Nya Jerusalem (Manby)


88. Enär lögn och sanning är två motsatta saker, så följer, att så mycket någon flyr lögnen såsom synd, så mycket älskar han sanningen.

  
/114