სიკვდილი არ არის ისეთი, როგორიც ჩანს


这是翻译的:Death is not what it seems to be; 作者:Jared Buss

机器翻译成: ქართული ენა

描述:

სიტყვის შინაგანი მნიშვნელობა სავსეა სიკვდილის შესახებ სწავლებებით, რომლებიც ემსგავსება წინააღმდეგობებს ან პარადოქსებს.

创作时间: 2023

信用: New Christian Bible Study machine translation team.

创作时间: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

许可证: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - 查看条款

关于: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


建议引文:

სიკვდილი არ არის ისეთი, როგორიც ჩანს. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


返回