Over het Woord (Janssens vertaling)


这是翻译的:De Verbo; 作者:Emanuel Swedenborg

原来的著作不是由它的作者出版。

由Guus Janssens翻译成Nederlands


描述:

This is a pre-cursor draft of "The Sacred Scripture". It outlines the way that the Divine communicates with us in the Word via its inner meaning.

关于这个翻译:

Dit is een pre-cursor ontwerp van "De Heilige Schrift". Het schetst de manier waarop het Goddelijke met ons communiceert in het Woord via zijn innerlijke betekenis.

创作或翻译: Guus Janssens

创作时间: 1998

信用: Published by Swedenborg Boekhuis, in the Netherlands.

创作时间: Copyright by Swedenborg Boekhuis NL

All rights reserved by the publisher.

许可证: Used with permission - 查看条款

取材于: http://swedenborg.nl


建议引文:

Over het Woord. [Written in 1762, not published by the author.] Translated by Guus Janssens. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

翻译: