Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus#3

学习本章节

        
/10837  
  

3. Van zodanig leven beroofd, is het Woord ten aanzien van de letter dood. Het is met het Woord als met de mens, die, zoals in de christelijke wereld bekend is, uiterlijk is en innerlijk; de uitwendige mens, afgescheiden van de innerlijke, is slechts een lichaam en dus dood, maar het is de innerlijke mens die leeft, en aan de uitwendige mens het leven geeft. De innerlijke mens is zijn ziel; zo ook is het Woord naar de letter slechts als een lichaam zonder ziel.

  
/10837  
  
   学习本章节
斯威登堡著作参考

参考本章的章节:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 1885

The White Horse 11

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 260


   斯威登堡研究工具

OTLE的相关视频

此处显示的视频是由我们斯威登堡基金会的朋友提供的。您可以在 swedenborg.com 中找到更多信息。


It is Damaging to Take the Bible Literally

When you read the Bible literally, God seems angry, the text condones violence, and it doesn't match up with science. But when you understand the language as divine allegory, things start to make sense.


A Day Trip to the Afterlife

A summary of what Swedenborg reported on heaven, hell, and the life after death based on his spiritual experiences.


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl


翻译: