Zekeriyya第2章:7

学习

                 |

7 ‹‹Babilde oturan Siyon halkı, haydi kaçıp kurtul!››