Ezekiel第19章

Turkish

研究内在含义

← Ezekiel第18章   Ezekiel第20章 →

1 ‹‹Sen İsrail önderleri için şu ağıtı yak

2 ve de ki, ‹‹ ‹Annen neydi? Aslanlar arasında dişi bir aslan!
Genç aslanlar arasında yatar,
Yavrularını beslerdi.

3 Büyüttüğü yavrulardan biri
Genç bir aslan oldu.
Avını kapıp parçalamayı öğrendi,
İnsan yiyen bir aslan oldu.

4 Haberi uluslar arasında duyuldu.
Kurdukları tuzağa düştü,
Onu çengellerle Mısıra sürüklediler.

5 Dişi aslan bekledi, umudunun boşa çıktığını görünce,
Yavrularından başka birini alıp
Genç bir aslan olarak yetiştirdi.

6 Yavru aslanlar arasında dolaşmaya başladı,
Genç bir aslan oldu.
Avını kapıp parçalamayı öğrendi,
İnsan yiyen bir aslan oldu.

7 Onların kalelerini yıktı,
Kentlerini viraneye çevirdi.
Ülkede yaşayan herkes
Onun kükreyişinden dehşete düştü. kadınlarını tanıdı››.

8 Çevredeki uluslar üzerine geldiler,
Ağlarını gerdiler,
Onu tuzağa düşürdüler.

9 Çengel takıp onu kafese koydular
Ve Babil Kralına götürdüler.
İsrail dağlarında kükreyişi bir daha duyulmasın diye
Onu gözetim altında tuttular.

10 ‹‹ ‹Annen su kıyısındaki bağında
Dikilmiş bir asma gibiydi.
Bol su sayesinde dal budak saldı,
Ürün verdi.

11 Dalları kral asası olacak kadar güçlendi.
Asma boy attı,
Bulutlara dek yükseldi.
Yüksekliği ve dallarının çokluğu
Herkesçe görüldü.

12 Ama onu öfkeyle kökünden söküp yere attılar.
Doğu rüzgarı ürününü kuruttu.
Güçlü dalları koparılıp kurudu,
Ateş onları yakıp yok etti.

13 Şimdi çöle,
Kurak, susuz bir yere dikildi.

14 Gövdesi ateş aldı,
Filizini, ürününü yakıp yok etti.
Kral asası olacak kadar güçlü dalı kalmadı.›
Bu bir ağıttır ve ağıt olarak kalacaktır.››

← Ezekiel第18章   Ezekiel第20章 →
研究内在含义

从斯威登堡的著作主要解释:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 142

本章评论:

故事:

斯威登堡作的本章其他参考:

Arcana Coelestia 289, 1069, 2702, 2831, 5113, 5215, 6367 ...

Apocalypse Revealed 241, 343, 485, 546

Conjugial Love 119

Show Unpublished Work(s)
翻译:
分享: