Job第22章:19

学习

     

19 Nakikita ng mga matuwid at nangatutuwa; at tinatawanang mainam ng walang sala: